14. Srpanj. 2021.

Sukladno poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH

S A Z I V A M

24. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 27. srpnja 2021. godine u 10 sati.

                                                                 Za 24. redovnu sjednicu predlažem slijedeći


 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH – skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH, predlagatelj Adnan Efendić – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH – predlagatelj Salko Zildžić i skupina zastupnika – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, predlagatelj Zijat Mušić – skraćeni postupak
 5. Prijedlog Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca,
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ovršnom postupku,
 7. Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, predlagatelj: Povjerenstvo za jednakopravnost spolova ZD PFBiH,
 8. Nacrt Zakona o športskim klubovima u FBiH, predlagatelj Irfan Čengić,
 9. a) Izvješće Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju o izvješćima o reviziji financijskih izvješća javnih preduzeća, agencija, zavoda i fondova iz nadležnosti Parlamenta Federacije BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu;

b) Izvješće Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju o izvješćima o rerviziji revidiranih subjekata i korisnika Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu.

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu, Izmjene i dopune  financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti  za 2021. godinu (Anex I) i Odluka o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradski prijevoz u Sarajevu,
 3. Izbori i imenovanja.

 

Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                               PREDSJEDATELJ

 

                                                                                                                                 Mirsad Zaimović