10. Rujan. 2021.

Tajnik Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Ivan Miličević učestvovao je na Konferenciji tajnika parlamenata u BiH koja je održana  10.09.2021. godine u Neumu. Konferencija je organizovana u okviru EU Twinning projekta „Osnaživanje i dalja potpora parlamentima BiH u poslovima europskih integracija“.

Na Konferenciji se diskutovalo o statusu provedbe preporuka iz Plana prioriteta i narednim koracima koje treba poduzeti na administrativnom nivou za njihovu realizaciju, te mogućim načinima daljnje pomoći Twinning projekta, kao i ažuriranju Akcionih planova za europske integracije.

Osim toga, diskutovalo se i o kalendaru događaja parlamentarne saradnje. Poseban fokus je bio na pripremi Konferencije predsjedatelja parlamenata u BiH koja je predviđena za 18. listopad 2021. godine.

Konferenciji su također prisustvovali i uposlenici iz Parlamenta Federacije BiH: Elvira Habota, Mirsad Talić, Goran Božić i Aida Hadžić – Salkić, te tajnici iz Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine RS i Brčko distrikta BiH.