14. Rujan. 2021.

Sukladno poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

 

25. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak,  27. rujna 2021. godine u 10 sati.

 

Za 25. redovitu sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji COVID – 19 s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj službi Federacije BiH – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata – skraćeni postupak, predlagatelji: Petar Galić i Ante Baković,
 5. Prijedlog zakona o građevnom zemljištu,
 6. Prijedlog Zakona o šumama,
 7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode,
 8. Program razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH od 2018. do 2025. godine,
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH,
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu (konsolidirani) i Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I),
 11. Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine,
 12. Izvješće o poslovanju „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za 2020. godinu,
 13. Izvješće o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2020. godinu s Informacijom o subjektima bankarskog sustava Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2020. godine i Izvješće o radu Ombudsmana za bankarski sustav Federacije BiH za 2020. godinu,
 14. Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Vlade Federacije BiH iz Proračuna FBiH za 2021. godinu za razdoblje 01.01. do 30.06.2021. godine,
 15. Revidirani Godišnji plan zaduživanja za 2020. godinu,
 16. - Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije obveznica (Dražba na dan  

       27.04.2021. godine – 7Y – 30 mil.)

- Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije obveznica (Dražba na dan 

  08.06.2021. godine – 10Y – 30 mil.)

- Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije (6Y) obveznica (na dan

  29.06.2021. godine – 6M – 50 mil.),

 1. - Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije trezorskih zapisa (Dražba

  11.05.2021. godine – 6M-50 mil.),

- Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije (12M) trezorskih zapisa,

 1.  Informacija o stanju kriminaliteta – sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine,
 2. Izbori i imenovanja.

 

 

Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža.

 

Napomena: Sukladno odluci Kolegija Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH svi sudionici prigodom ulaska dužni su predočiti potvrdu o cijepljenju, potvrdu o prebolovanom COVID 19 unatrag šest mjeseci, pcr ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati.

 

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                 PREDSJEDATELJ

 

                                                                                                                                 Mirsad Zaimović