13. Listopad. 2021.

Sukladno poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

 

26. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 27. listopada  2021. godine u 10 sati.

 

Za 26. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija o epidemiološkoj situaciji Covid – 19 u FBiH na dan 04.10.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osiguranju – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, predlagatelji Majra Dautbegović i Alisa Hajdarović – skraćeni postupak - Amandman
 5. Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije BiH,
 6. Nacrt Zakona o kinematografiji i audiovizualnom stvaralaštvu u Federaciji BiH, predlagatelj Husein Rošić,
 7. Prijedlog Etičkog kodeksa zastupnika u Zastupničkome domu Parlamenta FBiH, predlagatelj Etičko povjerenstvo,
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Regulacionog plana povjesnog urbanog krajolika Mostara
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina“ s Izvješćem Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstevna zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina,
 10. Izvješće „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH –2018. godina“
 11. Prijedlog Rezolucije o  zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Federaciji BiH, predlagatelj Sanela Klarić,
 12. Dokument okvirnog Proračuna Federacije BiH za razdoblje 2022.-2024. godina,
 13. Kvartalno izvješće o dugu Q2/2021,
 14. Izbori i imenovanja.

 

Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta br.18, Ilidža.

 

Napomena: Sukladno odluci Kolegija Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,

svi sudionici prilikom ulaska dužni su predočiti potvrdu o cijepljenju, potvrdu o prebolovanom Covid-19 unazad šest mjeseci, PCR ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati.

 

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                         PREDSJEDATELJ

 

                                                                                                                                           Mirsad Zaimović