11. Studeni. 2021.

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Zaimović je prisustvovao na međunarodnom seminaru Međunarodne organizacije regionalnih revizijskih institucija (EURORAI) koji je održan u organizaciji Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH na temu „Vrijednosti i koristi regionalnih revizorskih institucija posebno u uslovima pandemije COVID-19“ na kojem je prisustvovalo 70 predstavnika regionalnih revizorskih institucija iz Rusije, Španije, Švicarske, Francuske, Njemačke i Austrije.

Predsjedatelj Zaimović je pozdravio učesnike seminara i zahvalio se Europskoj organizaciji regionalnih revizorskih institucija, kao i Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH na organizaciji seminara u ovim iznimno kompleksnim uslovima pandemije koronavirusa.

„Želio bih naglasiti da je jedna od najvažnijih vrijednosti revizije nezavisnost. Nezavisnost je imperativ učinkovitosti vrhovnih revizijskih institucija i to je već jasan pravac u kojem se treba nastaviti dalje“, kazao je Zaimović, te dodao „ono čemu teži Parlament Federacije BiH su zakonitost i efikasnost, a to zapravo predstavlja i viziju Ureda za reviziju, što već pokazuje koncizan i jasan pravac neohodne zajedničke suradnje obje institucije s ciljem snažnijeg doprinosa jačanju transaprentonosti, kompetentnosti, profesionalni i u konačnici održivosti“.

Tom prilikom predstavnici Ureda za reviziju su se zahvalili predsjedatelju Zaimoviću na prisustvu i uvodnom obraćanju i dosadašnjoj suradnji.