10. Siječanj. 2022.

Sukladno poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

 

29. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak i utorak, 24. i 25.  siječnja  2022. godine u 10 sati.

 

Za 29. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji COVID – 19 na dan 27.12.2021. godine sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu – žurni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu – žurni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH – žurni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u Federaciji BiH,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, predlagatelji: Salko Zildžić i grupa zastupnika,
 7. Prijedlog Programa rada Vlade FBiH za 2022. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu (druge izmjene), Izmjene i dopune Financijskog plana  Federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I) (druge izmjene) i Odluka o načinu izvršavanja Rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu  (druge izmjene i dopune),
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu i Odluka o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Fedearcije BiH za 2022.godinu,
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i procjenu plana za 2023. i 2024. godinu i Odluka o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu,
 11. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2022. godinu,
 12. Izbori i imenovanja.

 

 

     Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta br.18, Ilidža.

 

Napomena: Sukladno  odluci Kolegija Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,

svi sudionici prigodom ulaska dužni su predočiti potvrdu o cijepljenju ili potvrdu o prebolovanom Covid-19 unatrag šest mjeseci, ili PCR ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati.

 

Sukladno zaključku Kolegija Zastupničkog doma, ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, sjednica će biti održana online putem Cisco Webex platforme o čemu ćemo vas blagovremeno obavijestiti.

 

 

 

                                                                                                                              PREDSJEDATELJ

 

                                                                                                                                Mirsad Zaimović