PREDSJEDAVAJUĆI ZASTUPNIČKOG DOMA
Edin Mušić

POTPREDSJEDAVAJUĆI ZASTUPNIČKOG DOMA
Mladen Bošković 

POTPREDSJEDAVAJUĆA ZASTUPNIČKOG DOMA
Vesna Švancer