24. Travanj. 2007.

DNEVNI RED 1. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
 

1. Potvrđivanje zakona i drugih akata koje je proglasio Visoki predstavnik za BiH,

2. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o građenju – žurni postupak,

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u FBiH,

4. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak o dodatnom financiranju za Projekt razvitka zajednica,
    b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak za dodatno financiranje Projekta razvitka zajednica,
    c) Informacija o dodatnom financiranju Projekta razvitka zajednica iz kredita Međunarodne asocijacije za razvitak sa Zaključcima Vlade FBiH,

5. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Europske investicijske banke za financiranje Projekta “Obnova električne energije II.”,
     b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu između BiH i FBiH za kredit Europske investicijske banke (EIB) za Projekt “Obnove električne energije II.”  sa zaključcima Vlade FBiH, 

6. Usvajanje Rezolucije o Srebrenici    

7. Prijedlog financijskoga plana FERK-a za 2007.,

8. Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2007.,

9. Financijski plan Zavoda za zapošljavanje za 2007. i procjena plana za 2008. i 2009.,

10. Financijski plan Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2007.,

11. Izvješće o radu Vlade FBiH za 2006.,

12. a) Izvješće o radu Povjerenstva za vrijednosne papire FBiH za 2006.,
       b) Financijski plan Povjerenstva za vrijednosne papire FBiH za 2007. s Programom rada za 2007.,

13. Plan razvojnih projekata u FBiH financiranih iz inokredita i donatorskih sredstava,

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – žurni postupak

15. Izbori i imenovanja.