03. Srpanj. 2007.

DNEVNI RED 3. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u FBiH – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku FBiH (proglašen od strane Visokog predstavnika) – žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka, predlagatelj: Zahid Mustajbegović-Dajo – žurni postupak,

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima, predlagatelj: Asim Mekić, izaslanik u Domu naroda  – skraćeni postupak,

6. Prijedlog zakona o izvlaštenju

7. Amandman Doma naroda na Prijedlog financijskoga plana Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2007. i procjena plana za 2008. i 2009.,

8. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt razvitka i zaštite šuma,
    b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmjenama Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt  razvitka i zaštite šuma,
    c) Informacija o dodatnom financiranju Projekta razvitka i zaštite šuma iz kredita Međunarodne asocijacije za razvitak,

9.  a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje Kreditnog sporazuma između BiH i Bank Austria Creditanstalt AG Beč za financiranje Projekta vodoopskrbe općine Grude,
     b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Bank Austria Creditanstalt AG Beč za Projekt vodoopskrbe općine Grude,
     c) Informacija o kreditu Bank Austria Creditanstalt AG Beč za Projekt vodoopskrbe općine Grude,
10.a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt poljoprivrede i ruralnog razvitka,
     b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt poljoprivrede i ruralnog razvitka,
     c) Informacija o financiranju Projekta poljoprivrede i ruralnog razvitka iz kredita Međunarodne asocijacije za razvitak sa zaključcima Vlade FBiH

11. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt pripremljenosti za avijarnu influencu,
      b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt pripremljenosti za avijarnu influencu,
       c) Informacija o financiranju Projekta pripremljenosti za avijarnu influencu,

12. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga,
      b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga,
       c) Informacija o dodatnom kreditu Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga,

13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana FBiH za razdoblje od 2000. do 2022.,

14.Izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH i informacija o bankarskom sustavu FBiH (stanje na dan 31.12.2006.),

15.Izvješće o radu Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2006.

16. Izbori i imenovanja,

17. Stanje i perspektive razvitka elektroenergetskog sektora u FBiH.