24. Srpanj. 2007.

DNEVNI RED 4. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
 

1. Prijedlog zakona o Javnom servisu RTVFBiH – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o pomilovanju – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji BiH – žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o financiranju političkih stranaka Federacije BiH, predlagatelj: Muhamed Moranjkić – žurni postupak,

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, predlagatelj: Dervo Bandić – skraćeni postupak,

6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagatelj: Džemail Silajdžić – skraćeni postupak,

7. Prijedlog poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH – žurni postupak,

8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,

9. Nacrt zakona o kontroli privatizacije,

10. Usuglašavanje različito usvojenih tekstova prijedloga zakona u domovima Parlamenta FBiH,

11. a) Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o izmjeni i dopuni Financijskoga ugovora između BiH i Europske investicijske banke za «Projekt za putove BiH (Sarajevska zaobilaznica)»,
       b) Sporazum o izmjeni i dopuni Financijskoga ugovora broj: FINo. 20.515 BA Europske investicijske banke i BiH za «Projekt za putove BiH (Sarajevska zaobilaznica)»,
       c) Informacija o financiranju «Projekt za putove BiH (Sarajevska zaobilaznica)» iz kredita Europske investicijske banke sa zaključcima Vlade FBiH,

12.Prijedlog srednjoročne strategije razvitka poljoprivrednog sektora FBiH 2006.-2010.,

13. Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH,

14. Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Federalnoga fonda solidarnosti za 2006.

15. Izvješće o radu Federalnoga pravobraniteljstva za 2006.,

16. Informacija o aktualnoj situaciji u oblasti zdravstva u FBiH,

17. Informacija o nesnošljivom materijalnom i socijalnom položaju umirovljenika i odnos Vlade FBiH u rješavanju tih problema,

18. Izbori i imenovanja.