30. Listopad. 2007.

DNEVNI  RED  6. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH
 

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o poljoprivredi – žurni postupak,

4. Donošenje Rezolucije o spornoj gradnji mosta kopno – Pelješac, predlagatelj: Irfan Ajanović,

5. Nacrt zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH, predlagatelj: dr. Jozo Ivančević,

6. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH,

7. Izvješće o radu Nadzornoga odbora Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar za razdoblje od 01.01.2006. do 31.12.2006. s dopunom Izvješća i Izvješće o financijskom poslovanju Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2006.,

8. Izvješće o radu Nadzornoga odbora Agencije za privatizaciju u FBiH za razdoblje 01.07.2006. do 30.06.2007.,

9. Informacija o ukupnom javnom dugu Federacije BiH,

10. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima Proračuna FBiH s tabelarnim pregledom za razdoblje siječanj - srpanj 2007.

11. Izbori i imenovanja.