20. Studeni. 2007.

DNEVNI RED 7. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
 

 1. Prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji  JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za razdoblje 01.01.2008. do 31.12.2012. – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH, predlagatelj: Administrativno povjerenstvo – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, predlagatelj: Nermin Nikšić – skraćeni postupak,
 4. Nacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova tijela upravljanja institucija FBiH i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu FBiH,
 5. Nacrt proračuna FBiH za 2008.,
 6. Nacrt zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2008.,
 7. Dokument okvirnoga proračuna 2008.-2010.,
 8. Operativni plan rada Vlade FBiH za 2008.,
 9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočice) područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH,
 10. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornoga plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH – Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice (Visočice) za razdoblje od 2007. do 2027.,
 11.  Politika privatizacije državnoga kapitala u FBiH s Programom prioritetnih razvojnih projekata u FBiH,
 12.  Program razvitka poduzetništva i obrta u FBiH – «Stanje razvijenosti i prijedlog mjera za rast i razvitak malog i srednjeg poduzetništva u FBiH»,
 13. Statut Zavoda za javno zdravstvo FBiH,
 14. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje siječanj – kolovoz 2007.,
 15. Informacija o dosadašnjoj primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom u dijelu koji se odnosi na neratne invalide i civilne žrtve rata,
 16. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s tabelarnim pregledom za razdoblje siječanj - kolovoz 2007.,
 17. Informacija o problematici glede Projekta «Gornji horizonti» sa zaključcima Vlade FBiH,
 18. Informacija o poskupljenju osnovnih životnih namirnica,
 19. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,
 20. Usuglašavanje različito usvojenih tekstova prijedloga zakona u domovima Parlamenta FBiH,
 21. Izbori i imenovanja.