09. Siječanj. 2008.

DNEVNI RED 8. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH
 

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o pomilovanju, predlagatelj: Klub zastupnika HDZ – hrvatska koalicija – HNZ – HSP i Klub Hrvatsko zajedništvo – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o Razvojnoj banci FBiH – skraćeni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba – skraćeni postupak,

5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu, predlagatelj: Nermina Kapetanović – skraćeni postupak,

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima,

7. Prijedlog zakona o porezu na dohodak,

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u FBiH,

9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,

10. Nacrt zakona o internoj reviziji u javnome sektoru u FBiH,

11. Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u FBiH,

12. a) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt putne infrastrukture i sigurnosti,
       b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt putne infrastrukture i sigurnosti,
       c) Informacija o kreditu Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt putne infrastrukture i sigurnosti,

13.  Prijedlog financijskoga plana FERK-a za 2008.,

14. Izvješće o reviziji financijskih izvješća Radio-televizije FBiH s izvješćem Povjerenstva,

15. Usuglašavanje Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH,

16. Izbori i imenovanja.