26. Veljača. 2008.

DNEVNI RED 10. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH


1. Nacrt programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini FBiH – žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o izboru mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH, predlagatelj: Dr. Jozo Ivančević – žurni postupak,

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, predlagatelj: Asim Mekić – žurni postupak,

6. Nacrt zakona o sudskoj policiji FBiH,

7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, predlagatelj: Klub zastupnika BPS-a – Sefer Halilović,

8. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prihvatanje kreditnog sporazuma između BiH i Bank Austria Creditanstalt AG Beč za financiranje Projekta vodoopskrbe općine Posušje,
     b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Bank Austria Creditanstalt AG Beč za Projekt vodoopskrbe općine Posušje,
     c) Informacija o kreditu Bank Austria Creditanstalt AG Beč za Projekt vodoopskrbe općine Posušje sa Sporazumom o kreditu između BiH zastupane po Ministarstvu financija i trezora i Bank Austria Creditanstalt AG Beč,

9. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvitak (OPEC) za Projekt rekonstrukcije željeznica,
     b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Fonda za međunarodni razvitak (OPEC) za Projekt rekonstrukcije željeznica,
     c) Informacija o kreditu Fonda za međunarodni razvitak (OPEC) za Projekt rekonstrukcije željeznica s Projektom rekonstrukcije željeznica – dionica (I) Sarajevo – Bradina – Ugovor o kreditu između BiH i OPEC fonda za međunarodni razvitak,

10. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni za Projekt obnove Hidroelektrane Rama,
       b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni za Projekt obnove Hidroelektrane Rama,
      c) Informacija o kreditu njemačke banke Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni za Projekt obnove Hidroelektrane Rama sa Sporazumom o financiranju i projektu između KFW Frankfurt na Majni i BiH koju zastupa Ministarstvo financija i trezora (zajmoprimac) i FBiH koju zastupa Ministarstvo financija i Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar (izvršitelj projekata) za obnovu Hidroelektrane Rama,

11. Dokument politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i obitelji pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006.-2016. i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Dokument politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i obitelji pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006.-2016.,

12. Odluka o visini naknade za rad članova upravnih odbora federalnih zdravstvenih ustanova,

13. Izvješće o stanju u mirovinskom i invalidskom osiguranju u FBiH sa zaključkom Vlade FBiH,

14. Izvješće Vlade FBiH o poduzetim konkretnim mjerama u pravcu zaštite građana od nekontroliranog vala poskupljenja osnovnih životnih namirnica s učincima poduzetih mjera,

15. Informacija o provedbi bolonjskog procesa u FBiH,

16. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u FBiH u 2007., početku školske 2007./2008. i prioritetnim aktivnostima u 2008. sa zaključkom Vlade FBiH,

17. Informacija o inspekcijskom nadzoru privatnih visokoškolskih ustanova u FBiH s prijedlogom zaključaka,

18. Izbori i imenovanja.