29. Listopad. 2008.

DNEVNI RED 17. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH
 

1. Amandman CIX. na Ustav FBiH,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu FBiH – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o statistici u FBiH – skraćeni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu nekretnina, predlagatelj: Klub zastupnika BPS Sefer Halilović – skraćeni postupak,

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvitka malog gospodarstva,

6. Prijedlog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu,

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, predlagatelj: Klub zastupnika BPS Sefer Halilović,

8. Nacrt zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama,

9. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornoga plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH – Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice (Visočica) za razdoblje od 2007. do 2027.,

10.  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava,
       b) Prijedlog odluke o maksimalnim iznosima izravnoga sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava,

11.  Statut o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH,

12.  Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za prvo polugodište 2008.,

13.  Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH za 2007,.

14.  Izvješće o poslovanju gospodarskih društava iz oblasti energije i rudarstva u 2007. u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka  prava po osnovi državnoga kapitala,

15. Izvješće o poslovanju gospodarskih društava namjenske  industrije FBiH u 2007.,

16. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,

17. Izbori i imenovanja.