SPISAK ZASTUPNIKA ZASTUPNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE BIH

1. Agić Dževad

ZASTUPNIČKI KARTON

2. Arapčić Tarik

ZASTUPNIČKI KARTON

3. Bašagić Esad

ZASTUPNIČKI KARTON

4. Borović Mensud

ZASTUPNIČKI KARTON

5. Ćenanović Aiša

ZASTUPNIČKI KARTON

6. Ćosić Almira

ZASTUPNIČKI KARTON

7. Ganić Mirza

ZASTUPNIČKI KARTON

8. Hodžić Dževad

ZASTUPNIČKI KARTON

9. Ibrahimović Muhamed

ZASTUPNIČKI KARTON

10. Kamber Asim

ZASTUPNIČKI KARTON

11. Kaplan Salmir

ZASTUPNIČKI KARTON

12. Kešo Safet

ZASTUPNIČKI KARTON

13. Kukić Mirsad

ZASTUPNIČKI KARTON

14. Makić Bajro

ZASTUPNIČKI KARTON

15. Meša Ramiz

ZASTUPNIČKI KARTON

16. Muhić Halid

ZASTUPNIČKI KARTON

17. Mulalić Kasim

ZASTUPNIČKI KARTON

18. Mušić Edin

ZASTUPNIČKI KARTON

19. Mutap Emina

ZASTUPNIČKI KARTON

20. Omerović Rasim

ZASTUPNIČKI KARTON

21. Osmanović Ismet

ZASTUPNIČKI KARTON

22. Pirić Elzina

ZASTUPNIČKI KARTON

23. Pojskić Belma

ZASTUPNIČKI KARTON

24. Suljagić Osman

ZASTUPNIČKI KARTON

25. Šišić Ibrahim

ZASTUPNIČKI KARTON

26. Škaljo Omer

ZASTUPNIČKI KARTON

27. Zahirović Nermina

ZASTUPNIČKI KARTON

28. Zukić Amir

ZASTUPNIČKI KARTON

29. Zuko Kenela

ZASTUPNIČKI KARTON

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - FAHRUDIN RADONČIĆ

1. Beganović Nasir

ZASTUPNIČKI KARTON

2. Ćupina Faruk

ZASTUPNIČKI KARTON

3. Duraković - Hadžiomerović Jasna

ZASTUPNIČKI KARTON

4. Hadžić Azra

ZASTUPNIČKI KARTON

5. Isaković Hasida

ZASTUPNIČKI KARTON

6. Šahman Bilsena

ZASTUPNIČKI KARTON

7. Jusufović Munib

ZASTUPNIČKI KARTON

8. Kavazović Šemsudin

ZASTUPNIČKI KARTON

9. Kravić Zlatko

ZASTUPNIČKI KARTON

10. Marjanović Zana

ZASTUPNIČKI KARTON

11. Alajbegović Zijad

ZASTUPNIČKI KARTON

12. Odobašić Zikreta

ZASTUPNIČKI KARTON

13. Razić Sanel

ZASTUPNIČKI KARTON

14. Šestić - Begović Anela

ZASTUPNIČKI KARTON

15. Švago Mehrudin

ZASTUPNIČKI KARTON

16. Švancer Vesna

ZASTUPNIČKI KARTON

 

DEMOKRATSKA FRONTA - ŽELJKO KOMŠIĆ

1. Adžem Dževad

ZASTUPNIČKI KARTON

2. Bušatlić Ilhan

ZASTUPNIČKI KARTON

3. Đonlagić Dženan

ZASTUPNIČKI KARTON

4. Galić Suzana Franjka

ZASTUPNIČKI KARTON

5. Haračić Amra

ZASTUPNIČKI KARTON

6. Hodžić Mujo

ZASTUPNIČKI KARTON

7. Kadić Jasmin

ZASTUPNIČKI KARTON

8. Karović Midhat

ZASTUPNIČKI KARTON

9. Kratina Alma

ZASTUPNIČKI KARTON

10. Kunovac Amra

ZASTUPNIČKI KARTON

11. Mešalić Mahir

ZASTUPNIČKI KARTON

12. Mitrović Saša

ZASTUPNIČKI KARTON

13. Vuletić Davor

ZASTUPNIČKI KARTON

14. Zulić Almir

ZASTUPNIČKI KARTON

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1. Bijedić Enver

ZASTUPNIČKI KARTON

2. Grgić Mira

ZASTUPNIČKI KARTON

3. Hasić Mujo

ZASTUPNIČKI KARTON

4. Havić Hajrudin

ZASTUPNIČKI KARTON

5. Helez Zukan

ZASTUPNIČKI KARTON

6. Karajbić Elvir

ZASTUPNIČKI KARTON

7. Ljubijankić Mira

ZASTUPNIČKI KARTON

8. Mašić Damir

ZASTUPNIČKI KARTON

9. Mesihović Rusmir

ZASTUPNIČKI KARTON

10. Muratović Hasan

ZASTUPNIČKI KARTON

11. Nikšić Nermin

ZASTUPNIČKI KARTON

12. Zubić Jasmina

ZASTUPNIČKI KARTON

 

HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR. ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE

1. Bagarić Jozo

ZASTUPNIČKI KARTON

2. Barbarić Marin

ZASTUPNIČKI KARTON

3. Barun Boris

ZASTUPNIČKI KARTON

4. Bošković Mladen

ZASTUPNIČKI KARTON

5. Josipović Slavica

ZASTUPNIČKI KARTON

6. Katić Darijana

ZASTUPNIČKI KARTON

7. Knezović Dario

ZASTUPNIČKI KARTON

8. Luburić Radoslav

ZASTUPNIČKI KARTON

9. Marjanović Boris

ZASTUPNIČKI KARTON

10. Musa Ivan
Hrvatska kršćanska demokratska unija BIH (HKDU BiH)

ZASTUPNIČKI KARTON

11. Radoš Oliver

ZASTUPNIČKI KARTON

12. Župarić Blaž

ZASTUPNIČKI KARTON

 

HDZ 1990

1. Bakula Vjekoslav

ZASTUPNIČKI KARTON

2. Herceg Ljuban

ZASTUPNIČKI KARTON

3. Krišto Boro

ZASTUPNIČKI KARTON

4. Kuzman Zdravko

ZASTUPNIČKI KARTON

 

BPS - Sefer Halilović

1. Bubica Jusuf

ZASTUPNIČKI KARTON

2 Halilović Mirela

ZASTUPNIČKI KARTON

3. Nikšić Fahrudin

ZASTUPNIČKI KARTON

4. Arnaut Alma

ZASTUPNIČKI KARTON

 

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1. Hadžiahmetović Azra

ZASTUPNIČKI KARTON

2. Halilović Salem

ZASTUPNIČKI KARTON

3. Hankić Refik

ZASTUPNIČKI KARTON

 

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI BIH

1. Kurić Ismet

ZASTUPNIČKI KARTON

2. Topčagić Mirsad

ZASTUPNIČKI KARTON

 

NAŠA STRANKA

1. Gratz Dennis

ZASTUPNIČKI KARTON

 

LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE - LABURISTI BIH

1. Đogić Elma

ZASTUPNIČKI KARTON