02. Prosinac. 2014.

Na temelju članka 5. stavak 2. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

Konstituirajuću  sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 02.  prosinca 2014. godine, sa početkom u 12 sati.

Za Konstituirajuću sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Izbor privremenih povjerenstava Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH
  a) Izbor Privremenog mandatno-imunitetnog povjerenstva
  b) Izbor Privremenog povjerenstva za izbor i imenovanje
  c) Izbor Privremenog administrativnog povjerenstva
 2. Konstituiranje Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH
  a) Verifikacija mandata zastupnika izabranih u ZD PFBiH
  b) Davanje svečane izjave i uručivanje certifikata o izboru za zastupnika u Zastupnički dom Parlamenta FBiH
 3. Izbor rukovodstva Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH
  a) Izbor predsjedatelja
  b) Izbor dva potpredsjedatelja
 4. Izbor radnih tijela Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, održane 02.12.2014. godine

Sjednica je počela u 12.24.

Nakon intoniranja državne himne, sjednicom je predsjedao Safet Softić, dosadašnji predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Na početku sjednice uime SIP-a novoizabranim zastupnicima obratio se Stjepan Mikić.

Nakon toga izvršena je prozivka abecednim redom novoizabranih zastupnika, te su im dodijeljeni certifikati.

Dosadašnji predsjedatelj Zastupničkoga doma Safet Softić pozdravio je novoizabrane zastupnike i čestitao im na izboru.

Prijedlog dnevnoga reda usuglašen je na konzultativnom sastanku.

S 81 glasom za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 D N E V N I   R E D

1.      Izbor privremenih povjerenstava Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
a)      Izbor Privremenog mandatno-imunitetskog povjerenstva,
b)      Izbor Privremenog povjerenstva za izbor i imenovanje,
c)      Izbor Privremenog administrativnog povjerenstva,

2.      Konstituiranje Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
a)      Verifikacija mandata zastupnika izabranih u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH,
b)   Davanje svečane izjave i uručivanje cerfikata o izboru za zastupnika u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH,

3.      Izbor rukovodstva Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
a)      Izbor predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
b)      Izbor dva dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,

4.      Izbor radnih tijela Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

1. Izbor privremenih povjerenstava Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
a)  Izbor Privremenog mandatno-imunitetskog povjerenstva,
b)  Izbor Privremenog povjerenstva za izbor i imenovanje,
c)  Izbor Privremenog administrativnog povjerenstva;

Predsjedatelj je naglasio da je za verificiranje mandata, izbor rukovodstva Doma kao i za rješavanje statusnih pitanja potrebno, do izbora stalnih povjerenstava (Mandatno-imunitetskog, Povjerenstva za izbor i imenovanje kao i Administrativnog povjerenstva), usvojiti zaključak o osnivanju Privremenog mandatno-imunitetskog povjerenstva, Privremenog povjerenstva za izbor i imenovanje i Privremenog administrativnog povjerenstva.

S 84 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je Zaključak o izboru privremenih radnih tijela.

Data je stanka 15 minuta kako bi se sastalo Privremeno mandatno-imunitetsko povjerenstvo i Privremeno povjerenstvo za izbor i imenovanje.

Nakon stanke, prešlo se na rad po točki 2. dnevnoga reda.

2.  Konstituiranje Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
b)  Verifikacija mandata zastupnika izabranih u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH,
c) Davanje svečane izjave i uručivanje cerfikata o izboru za zastupnika u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH,

Nasir Beganović, izvjestitelj Privremenog mandatno-imunitetskog povjerenstva, dao je dodatno obrazloženje. Povjerenstvo je izvijestilo Dom da su za mandatno razdoblje 2014.-2018. godina  dodijeljeni zastupnički mandati u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH kandidatima iz sljedećih političkih stranaka: Stranka demokratske akcije (29 mandata), Savez za bolju budućnost – Fahrudin Radončić (16 mandata), Demokratska fronta – Željko Komšić (14 mandata); HDZBiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević, HSP Herceg Bosne (12 mandata),  Socijaldemokratska partija BiH (12 mandata) Hrvatska demokratska zajednica 1990 (4 mandata), Bosanskohercegovačka patriotska stranka  – Sefer Halilović – 4 mandata, Stranka za BiH (3 mandata), A-SDA (2 mandata), Naša stranka (1 mandat), Laburistička stranka (jedan mandat).

Uvidom u kartone  o prihvaćanju mandata s današnje sjednice Povjerenstvo je utvrdilo da Rasim Omerović i Hasan Muratović nisu iz opravdanih razloga nazočili sjednici, te nisu potpisali izjave o preuzimanju mandata.

Prema izjavi SIP-a, Salko Selman odustao je od  zastupničkoga mandata.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 91 glasom za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova usvojeno je izvješće Privremenog mandatno-imunitetskog povjerenstva.

Uslijedilo je davanje svečane izjave.

Nakon davanja svečane izjave, konstatirano je da su  zastupnički mandati za razdoblje 2014.-2018. godine verificirani, i da Zastupnički dom Parlamenta Federacije BIH može raditi i valjano odlučivati.

3.  Izbor rukovodstva Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
a) Izbor predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,
b)  Izbor dva dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,

Privremeno povjerenstvo za izbor i imenovanje razmatralo je prijedloge za izbor predsjedatelja i dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH i o tome dostavila izvještaj.

Marinko Čavara, izvjestitelj Privremenog povjerenstva za izbor i imenovanje, obrazložio je izvješće.

Marinko Čavara kazao je kako su klubovi dostavili Povjerenstvu svoje prijedloge za izbor predsjedatelja i dva dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Klub zastupnika SDA dostavio je prijedlog kandidata za funkciju predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH iz reda bošnjačkoga naroda Edina Mušića.

Klub zastupnika HDZBiH, HSS, HKDUBiH, HSP dr. Ante Starčević, HSP Herceg Bosna dostavili su prijedlog kandidata za funkciju dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH iz reda hrvatskoga naroda Marinka Čavaru.

Klub zastupnika Demokratske fronte dostavio je prijedlog kandidata za funkciju dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH iz reda srpskoga naroda Sašu Mitrovića.

Povjerenstvo je zaključilo kako su prijedlozi došli od ovlaštenih predlagatelja, te da predloženi kandidati ispunjavaju zakonom predviđene uvjete, te Povjerenstvo predlaže Domu da usvoji ove prijedloge.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 58 glasova za, bez glasova protiv i uz 32 suzdržana glasa, Zastupnički dom donio je Odluku o izboru Edina Mušića za predsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Nakon izbora, novoizabrani predsjedatelj Edin Mušić zahvalio je zastupnicima i nastavio voditi konstituirajuću sjednicu.

Predsjedatelj je pozvao zastupnike da se očituju o izboru dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz 22 suzdržana glasa, Zastupnički dom donio je Odluku o izboru Marinka Čavare za dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Sa 60 glasova za, bez glasova pritiv i uz 28 suzdržanih glasova Zastupnički dom donio je Odluku o izboru Saše Mitrovića za dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

4.   Izbor radnih tijela Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

Marinko Čavara, izvjestitelj Privremenog povjerenstva za izbor i imenovanje, obrazložio je izvješće.

Marinko Čavara kazao je kako je Povjerenstvo također razmatralo i izbore predsjednika, dopredsjednika i članova radnih tijela Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH. Podsjetio je da je Povjerenstvo za europske integracije sastavljeno od predsjedatelja, kao predsjednika Povjerenstva, dopredsjedatelja kao zamjenika i predsjednika klubova političkih stranaka kao članova ovoga povjerenstva.

Povjerenstvo je predložilo sastav radnih tijela i dostavilo predstavnicima stranaka u Zastupničkome domu.

U raspravi je sudjelovao Nasir Beganović.

Sa 67 glasova za, 16 glasova protiv i uz dva suzdržana glasa, Zastupnički dom donio je Odluku o izboru radnih tijela u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH.

Prije zaključivanja sjednice predsjedatelj Edin Mušić kratko se obratio zastupnicima, te zahvalio na izboru i ukazanom povjerenju.

Sjednica je zaključena u 14.37.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.