29. Prosinac. 2014.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

1. izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 29. prosinca 2014. godine, sa početkom u 11,00 sati.

Za 1. izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju FBiH za period siječanj – ožujak  2015. godine,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH, predlagatelji: klubovi zastupnika u Zastupničkome domu SDA, HDZ i DF – žurni postupak.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

1.      IZVANREDNE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, održane 29.12.2014. godine

Sjednica je počela u 11.42.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedatelj Mušić pozdravio je nazočne.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Mladen Bošković, Nermin Nikšić, Esad Bašagić i Rusmir Mesihović.

Odsustvo sa sjednice opravdao je i Hasan Muratović, te zbog zdravstvenih razloga neće moći na današnjoj sjednici preuzeti mandat zastupnika.

Prema evidenciji Stručne službe, sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije nego se počelo s radom, rečeno je da je Mandatno-imunitetno povjerenstvo Zastupničkoga doma na sjednici održanoj 22.12.2014. godine razmatralo verifikaciju mandata Rasimu Omeroviću i Ramizu Meši.

Uime Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno obrazloženje dao je Sead Kadić.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

Sa 77 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojeno je izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i time verificirani mandati Rasimu Omeroviću i Ramizu Meši.

Novoizabrani zastupnici  Ramiz Meša i  Rasim Omerović dali su svečanu izjavu.

Prijedlog dnevnoga reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

Predsjedatelj Mušić predložio je da se u dnevni red kao treća točka uvrsti - Izbori i imenovanja, kako bi se izvršila popuna članova radnih tijela.

Uslijedilo je očitovanje o žurnosti postupka.

Klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF predložili su da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH razmatra po žurnome postupku, a što je sa 62 glasa za, četiri glasa protiv i uz 13 suzdržanih glasova usvojeno.

Sa 61 glasom za, jednim glasom protiv i uz 15 suzdržanih glasova, usvojen je slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federacije BiH za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH, predlagatelji: klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF – žurni postupak,
  3. Izbori i imenovanja.

1.    Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federacije BiH za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine

Prijedlog odluke o privremenom financiranju  Federacije BiH za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Uime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Ante Krajina.

Uime Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Dženan Đonlagić.

Uime Zakonodavno-pravnog povjerenstva obrazlagao je Boris Barun.

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali: Slavica Josipović, Mahir Nurkanović, Sead Jusić, Ismet Osmanović, Muharem Fišo, Nasir Beganović i Munib Jusufović.

Sa 60 glasova za, jednim glasom protiv i uz 16 suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federacije BiH za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine.

2.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH, predlagatelji: klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF – žurni postupak,

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH utvrdili su klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF.

Prijedlog zakona razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Uime Vlade Federacije BiH obrazloženje je dao  ministar Ante Krajina.

Uime Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazloženje je dao Dženan Đonlagić.

Uime Povjerenstva za lokalnu samoupravu diskutirao je Elvir Karajbić.

U raspravi su sudjelovali: Zdravko Kuzman i Nasir Beganović.

Sa 76 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH.

3.    Izbori i imenovanja

Marinko Čavara, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja, dao je dodatno obrazloženje, te pročitao imena novoizabranih članova u slijedećim povjerenstvima: Ustavno povjerenstvo, predložen je Nasir Beganović; Zakonodavno-pravno povjerenstvo - Faruk Ćupina i Edin Memić; Administrativno povjerenstvo - Munib Jusufović; Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda - Munib Jusufović predsjednik, a član Vesna Švancer; Povjerenstvo za sigurnost - Mahir Nurkanović i Sead Jusić;  Povjerenstvo za izbor i imenovanje - Nasir Beganović, Povjerenstvo za informiranje  - Vesna Švancer zamjenik predsjednika,  a član Jasna Duraković – Hadžiomerović; Povjerenstvo za jezična pitanja - Zana Marjanović predsjednica; Mandatno-imunitetno povjerenstvo - Mahir Nurkanović zamjenik predsjednika, a članovi Bahrudin Hadžiefendić i Vesna Švancer; Povjerenstvo za jednakopravnost spolova - Jasna Duraković-Hadžiomerović predsjednica, članovi Anela Šestić – Begović, Azra Hadžić i Mehrudin Švago; Povjerenstvo za lokalnu samoupravu - Faruk Ćupina zamjenik predsjednika, a član Sanel Razić; Povjerenstvo za pitanja mladih - Azra Hadžić zamjenik predsjednika; Etičko povjerenstvo - članovi Anela Šestić-Begović i Zlatko Kravić; Odbor za ekonomsku i financijsku politiku, članovi Ramiz Meša i Sanel Razić; Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju - predsjednik Enver Merdić, a članovi Mahir Nurkanović i Sanel Razić; Odbor za promet i komunikacije - članovi Enver Merdić i Šemsudin Kavazović; Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju - članovi Jasna Duraković-Hadžiomerović i Bahrudin Hadžiefendić; Odbor za pravdu i opću upravu - članovi Faruk Ćupina, Nasir Beganović i Azra Hadžić; Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba - Mehrudin Švago i Vesna Švancer;  Odbor za  obrazovanje, znanost, kulturu i šport, Bahrudin Hadžiefendić zamjenik predsjednika i članovi Ramiz Meša i Zana Marjanović; Odbor za braniteljska i invalidska pitanja - Sead Jusić i Šemsudin Kavazović; Odbor za rad i socijalnu skrb - članovi Anela Šestić – Begović i Zana Marjanović; Odbor za zdravstvo - članovi Zlatko Kravić i Bahrudin Hadžiefendić; Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - članovi Mehrudin Švago, Šemsudin Kavazović i Enver Merdić; Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam - član Sead Jusić.

Sa 78 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, Zastupnički dom donio je Odluku o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedatelj je zaključio rad 1. izvanredne sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH u 14.06.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika