09. Veljača. 2015.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

2. izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 09. veljače 2015. godine, sa početkom u 11,00 sati.

Za 2. izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Izbor predsjednika i dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za razdoblje 1.1. do 31.3.2015. godine,
  3. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za razdoblje 1.1. do 31.3.2015. godine,
  4. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1.1. do 31.3.2015. godine.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

2. IZVANREDNE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, održane 09.02.2015. godine

Sjednica je počela u 11.20.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedatelj Mušić pozdravio je nazočne.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nermina Zahirović, Elma Đogić i Salmir Kaplan.

Prije nego se počelo s radom, potrebno je izvršiti ovjeru mandata Hasanu Muratoviću.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo, na svojoj sjednici 22.12.2014. godine, obavilo je svoj dio posla i predsjednik Povjerenstva je na prošloj sjednici obrazložio izvješće.

Sa 77 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, Zastupnički dom usvojio je izvješće Mandatno-imunitetnoga povjerenstva i time je ovjeren mandat zastupniku Hasanu Muratoviću.

Zastupnik Hasan Muratović dao je svečanu izjavu.

Prijedlog dnevnoga reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnoga reda nitko nije sudjelovao.

Sa 71 glasom za, bez glasova protiv i uz 14 suzdržanih glasova, usvojen je slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Izbor predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH,
  2. Prijedlog odluke o privremenom financiranju potreba Federalnoga zavoda za zapošljavanje Sarajevo za razdoblje od 01.01 do 31.03.2015. godine,
  3. Prijedlog odluke o privremenom financiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine,
  4. Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federalnoga zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje  za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine

1. Izbor predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH

Središnje izborno povjerenstvo ovjerilo je zajedničku kandidatsku listu predlagatelja Kuba izaslanika bošnjačkoga naroda, Kluba izaslanika hrvatskoga naroda i  pet izaslanika Kluba srpskoga naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH za predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH.

Na zajedničkoj kandidatskoj listi predloženi su: Marinko Čavara za predsjednika Federacije BiH iz reda hrvatskoga naroda, a za dopredsjednike su predloženi Melika Mahmutbegović iz reda bošnjačkoga naroda i Milan Dunović iz reda srpskoga naroda.

Povjerenstvo za izbor  i imenovanje razmatralo je ovaj prijedlog.

Uime Povjerenstva za izbor i imenovanje dodatno obrazloženje dao je Safet Kešo.

Budući da nitko nije sudjelovao u diskusiji, sa 60 glasova za, bez  glasova protiv i uz 28 suzdržanih glasova, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH  donio je Odluku o prihvaćanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dopredsjednike Federacije BiH.

2. Prijedlog odluke o privremenom financiranju potreba Federalnoga zavoda za zapošljavanje Sarajevo za razdoblje od 01.01 do 31.03.2015. godine

Prijedlog odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i uz 20 suzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog odluke o privremenom financiranju potreba Federalnoga zavoda za zapošljavanje Sarajevo za razdoblje od 01.01 do 31.03.2015. godine.

3. Prijedlog odluke o privremenom financiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine

Prijedlog odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i uz 20 suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog odluke o privremenom financiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine.

4. Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federalnoga zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje  za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine

Prijedlog odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog odluke razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

Sa 67 glasova za, bez glasova protiv i uz 19 suzdržanih glasova usvojen je  Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federalnoga zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje  za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015. godine.

Predsjedatelj je kazao da će poslije sjednice Zastupničkoga doma Dom naroda Parlamenta Federacije BiH održati sjednicu, kako bi raspravljali o Odluci Središnjeg izbornog povjerenstva, te da će se nakon toga održati 3. izvanredna sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedatelj je zaključio 2. izvanrednu sjednicu u 15.46.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.