09. Veljača. 2015.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

3. izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 09. veljače 2015. godine, sa početkom u 14,00 sati.

Za 3. izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Izbor predsjednika i dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

3. IZVANREDNE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, održane 09.02.2015. godine

Sjednica je počela u 13.50

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedatelj Mušić pozdravio je nazočne.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nermina Zahirović, Elma Đogić i Salmir Kaplan.

Prijedlog dnevnoga reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnoga reda nitko nije sudjelovao.

Sa 74 glasa za, bez glasova protiv i uz 18 suzdržanih glasova, usvojen je slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Izbor predsjednika i dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Izbori i imenovanja.

1.      Izbor predsjednika i dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

Na drugoj izvanrednoj sjednici Zastupnički dom donio je Odluku o prihvaćanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na nastavku konstituirajuće sjednice nije donio Odluku o prihvaćanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH, jer lista nije dobila potrebnu većinu glasova u svakom klubu naroda.

Na istoj sjednici, Dom naroda ponovno je utvrdio zajedničku listu kandidata za predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH koju nam je dostavila predsjedateljica Doma naroda, te je dostavljena zastupnicima na klupe.

Na zajedničkoj kandidatskoj listi predloženi su: Marinko Čavara za predsjednika Federacije BiH iz reda hrvatskoga naroda, a za dopredsjednike Melika Mahmutbegović iz reda bošnjačkoga naroda i Milan Dunović iz reda srpskoga naroda.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje razmatralo je točku – Prihvaćanje zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH i utvrdilo Prijedlog odluke o prihvaćanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH.

Uime Povjerenstva, Safet Kešo dao je dodatno obrazloženje.

U diskusiji su sudjelovali: Sead Jusić, Dennis Gratz, Elvir Karajbić, Nasir Beganović, Boro Krišto i Muharem Fišo.

Uime Naše stranke Dennis Gratz kazao je kako Naša stranka neće podržati kandidatsku listu.

Elvir Karajbić, uime Kluba zastupnika SDP-a, kazao je kako neće podržati predloženu listu kandidata.

Nasir Beganović također je kazao da Klub zastupnika SBB-a neće podržati listu, te će kod glasovanja biti suzdržani.

Boro Krišto  kazao je da će Klub zastupnika HDZ-1990 biti suzdržan.

Muharem Fišo kazao je da će Klub zastupnika  BPS-Sefer Halilović podržati listu kandidata.

S 57 glasova za, jednim glasom protiv i uz 26 suzdržanih glasova, Zastupnički dom donio je Odluku o prihvaćanju zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva dopredsjednika  Federacije BiH i Odluku o izboru predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH.

Novoizabrani predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara obratio se zastupnicima.

Safet Kešo, uime Povjerenstva za izbor i imenovanje, zatražio je petominutnu stanku kako bi Povjerenstvo donijelo Odluku o razrješenju Marinka Čavare dužnosti dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Stanka pet minuta.

Nakon stanke, na rad se prešlo po točki 2. dnevnoga reda.

2.      Izbori i imenovanja

Povjerenstvo za izbor i imenovanje na 3. sjednici održanoj 09.02.2015. godine razmatralo je:

  • Razrješenje Marinka Čavara s funkcije dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH iz reda hrvatskoga naroda,
  • Imenovanje dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH iz reda hrvatskoga naroda.

Safet Kešo dodatno je obrazložio izvješće. Kazao je između ostaloga kako je za kandidata za dopredsjedatelja Zastupničkoga doma iz reda hrvatskoga naroda predložen Mladen Bošković.

U diskusiji nitko nije sudjelovao.

Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i uz 11 suzdržanih glasova, Zastupnički dom donio je Odluku o razrješenju Marinka Čavare s funkcije dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz 22 suzdržana glasa, Zastupnički dom donio je Odluku o izboru Mladena Boškovića za dopredsjedatelja Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedatelj Mušić zaključio je rad 3. izvanredne sjednice u 15.39.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.