31. Ožujak. 2015.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

4. izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 31. ožujka 2015. godine, sa početkom u  16  sati.

Za 4. izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Potvrđivanje imenovanja Vlade FBiH.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

4. IZVANREDNE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, održane 31.03.2015. godine

Sjednica je počela u 16.41.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedatelj Mušić pozdravio je nazočne zastupnice i zastupnike, predsjednika i dopredsjednike Federacije BiH, predsjedateljicu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, te predstavnike medijskih kuća koje prate rad sjednice.

Prema evidenciji Stručne službe, sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije nego se počelo s radom po dnevnome redu, predsjedatelj je kazao kako je potrebno izvršiti ovjeru mandata zastupnicima Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH: Asimu Kamberu, Borisu Marjanoviću i Ljubanu Hercegu.

Mandatno–imunitetno povjerenstvo na svojoj 2. sjednici održanoj 18.03.2015. godine razmatralo je ovjeru mandata  Asimu Kamberu, Borisu Marjanoviću i Ljubanu Hercegu.

Uime Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno obrazloženje dao je Mahir Nurkanović. Kazao je kako je Središnje izborno povjerenstvo BiH Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH dostavilo tri odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata slijedećim kvalificiranim kandidatima: Seadu Kadiću, zastupniku s liste SDA u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH  utvrđuje se prestanak mandata s danom 29.01.2015. godine, jer je izabran u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH; Marinku Čavari, zastupniku u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH  s liste HDZBiH, HSS, HKDU, HSP dr. Ante Starčević, HSP HB, utvrđuje se prestanak mandata s danom 17.02.2015. godine zbog izbora na mjesto predsjednika Federacije BiH; Jozi Lučiću, zastupniku u Zastupničkome domu  Parlamenta Federacije BiH  s liste HDZ 1990, utvrđuje se prestanak mandata danom smrti 29.01.2015. godine.

Glede navedenog, Središnje izborno povjerenstvo je na temelju članka 10.8. stavak 2. Izbornoga zakona BiH mandate u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH dodijelilo: Asimu Kamberu, slijedećem kvalificiranom kandidatu SDA, Borisu Marjanoviću slijedećem kvalificiranom kandidatu liste HDZBiH, HSS, HKDU, HSP dr. Ante Starčević, HSP HB, te Ljubanu Hercegu, kandidatu s liste HDZ 1990. Uzimajući u obzir navedeno, Mandatno-imunitetno povjerenstvo predlaže Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH da ovjeri mandat Asimu Kamberu, Borisu Marjanoviću i Ljubanu Hercegu.

Budući da u raspravi nitko nije sudjelovao, Zastupnički dom je s 84 glasa za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova usvojio izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i time ovjerio mandate Asimu Kamberu, Borisu Marjanoviću i Ljubanu Hercegu.

Novoizabrani zastupnici dali su svečanu izjavu.

Prijedlog dnevnoga reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnoga reda nitko nije sudjelovao.

Sa 68 glasova za, tri glasa protiv i uz 12 suzdržanih glasova, usvojen je slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Predsjednik Federacije Marinko Čavara, sukladno Amandmanu XLV. na Ustav Federacije BiH, kojim se mijenja dosadašnji članak 4.B.2.5.(1) Ustava Federacije BiH, uz suglasnost dopredsjednika Melike Mahmutbegović i Milana Dunovića, donio je Odluku o imenovanju premijera, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH.

Sukladno amandmanu XLV. na Ustav Federacije BiH i članku 134. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Zastupnički dom potvrđuje imenovanje  Vlade Federacije BiH.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara  dao je dodatno obrazloženje.

Predsjednik je pročitao Odluku o imenovanju premijera, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine a koja glasi:

 1. za premijera imenuje se Fadil Novalić,
 2. za zamjenika premijera i ministra financija imenuje se Jelka Milićević,
 3. za zamjenika premijera i ministra trgovine imenuje se Aleksandar Remetić,
 4. za ministra unutarnjih poslova imenuje se Aljoša Čampara,
 5. za ministra pravde imenuje se Mato Jozić,
 6. za ministra energije, rudarstva i industrije imenuje se Reuf Bajrović,
 7. za ministra kulture i športa  imenuje se Zora Dujmović,
 8. za ministra prometa i komunikacija imenuje se  Denis Lasić,
 9. za ministra raseljenih osoba i izbjeglica  imenuje se Edin Ramić,
 10. za ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata imenuje se Salko Bukvarević,
 11. za ministra zdravstva imenuje se Vjekoslav Mandić,
 12. za ministra obrazovanja i znanosti imenuje se Elvira Dilberović,
 13. za ministra rada i socijalne politike imenuje se Milan Mandilović,
 14. za ministra razvitka, poduzetništva i obrta imenuje se Amir Zukić,
 15. za ministra okoliša i turizma imenuje se Snježana Soldat,
 16. za ministra prostornog uređenja imenuje se Josip Martić,
 17. za ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva imenuje se Šemsudin Dedić.

Predsjedatelj je pozvao kandidata za premijera Federacije BiH Fadila Novalića da se obrati Domu. Uslijedilo je iznošenje ekspozea.

Uime Povjerenstva za izbor i imenovanje Safet Kešo obratio se zastupnicima.

U diskusiji su sudjelovali: Salem Halilović, Boro Krišto, Dennis Gratz, Mahir Nurkanović, Sead Jusić, Elvir Karajbić, Ismet Osmanović, Nasir Beganović, Munib Jusufović, Zlatko Kravić, Dževad Agić, Jasna Duraković-Hadžiomerović, Slavica Josipović, Mladen Bošković i Azra Hadžić.

S 57 glasova za, 22 glasa protiv i uz pet suzdržanih glasova, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH donio je Odluku o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH.

Novoizabrani članovi Vlade Federacije BiH dali su svečanu izjavu.

Predsjedatelj je dao napomenu da će se napraviti stanka od sat vremena i potom će se nastaviti rad s 5. izvanrednom sjednicom Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedatelj je zaključio rad 4. izvanredne sjednice u 19.04.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.