31. Ožujak. 2015.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

5. izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 31. ožujka 2015. godine, sa početkom u  20 sati.

Za 5. izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Proračuna FBiH za 2015. godinu – žurni postupak,
  2. Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2015. godinu – žurni postupak,
  3. Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu, Financijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2015. godinu,Financijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu,
  4. Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu,
  5. Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

Z A P I S N I K

5. IZVANREDNE SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, održane 31.03.2015. godine

Sjednica je počela u 20.39.

Sjednicom je predsjedao predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.

Predsjedatelj Mušić pozdravio je nazočne zastupnice i zastupnike, predsjednika i dopredsjednike Federacije BiH, premijera i ministre u Vladi Federacije BiH, te predstavnike medijskih kuća koje prate rad sjednice.

Prema evidenciji Stručne službe, sjednici nazoči dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prijedlog dnevnoga reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnoga reda nitko nije sudjelovao.

Uslijedilo je očitovanje o žurnosti postupka.

S 53 glasa za, 10 glasova protiv i uz 12 suzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu razmatra po žurnome postupku.

S 54 glasa za, četiri glasa protiv i uz 18 suzdržanih glasova, usvojeno je da se Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu razmatra po žurnome postupku.

S 55 glasova za, jednim glasom protiv i uz 21 suzdržani glas, usvojen je slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu – žurni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu – žurni postupak,
  3. Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu, Financijski plan Fonda solidarnosti  Federacije BiH za 2015. godinu, Financijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu,
  4. Financijski plan Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu,
  5. Financijski plan Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

1.      Prijedlog Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu – žurni postupak

Prijedlog Proračuna dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Proračuna razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Premijer Novalić dao je dodatno obrazloženje.

Uime Odbora za ekonomsku i financijsku politiku obrazlagao je Dženan Đonlagić.

Na Prijedlog Proračuna amandmdmane su podnijeli: Mirsad Topčagić i Ismet Kurić – četiri amandmana (Amandman I., koji se odnosi na Ekonomski kod 6141 Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima dodati novu stavku Transfer za rekonstrukciju objekta ZU Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać, u iznosu 2.000.000,00 KM; Amandman II., koji se odnosi na Ekonomski kod 6141 Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima dodati novu stavku Trensfer za izgradnju školskog objekta O.Š. “Cazin I”- Općina Cazin u iznosu 2.000.000,00 KM.; Amandman III., koji se odnosi Ekonomski kod 6141 Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima, dodati novu stavku Transfer za izgradnju sportske dvorane u Bužimu, Općina Bužim u iznosu  1.000.00,00 KM; Amandman IV., u Ekonomskom kodu 6141 Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima stavku Transfer za NP “UNA” povećati na iznos 1.500.000,00 KM.), Dževad Adžem – jedan amandman (odnosi se na razdjel 16, Ekonomski kod 6141 Tekući transferi drugim razinama vlasti BPK – Goražde planirati iznos 7.000.000,00 KM), Mensud Borović jedan amandman, koji se odnosi na razdjel 16. na Ekonomskom kodu 6141 Tekući transferi drugim razinama vlasti – BPK- Goražde, umjesto iznosa 5.000.000,00 KM, planirati iznos 8.000.000,00 KM, Salem Halilović jedan amandman, koji se odnosi na razdjel 16 u Ekonomskom kodu 6141 Tekući transferi drugim razinama vlasti - BPK- Goražde umjesto iznosa 5.000.000,00KM planirati 8.000.000,00 KM, te Klub parlamentarki Zastupničkoga doma, jedan amandman,  koji se odnosi na Ekomomski kod 6141 Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH dodatni iznos 1.000.000,00KM

U raspravi su sudjelovali: Sanel Razić, Dženan Đonlagić, Dennis Gratz, Mira Ljubijankić, Sead Jusić, Zana Marjanović, Nasir Beganović, Salem Halilović, Mensud Borović, te premijer Novalić.

Budući da je premijer Novalić kazao da Vlada Federacije BiH predložene  amandmane nije prihvatila, ali da će  ih razmotriti prilikom  Rebalansa proračuna, o njima se nije očitovalo.

S 54 glasa za, pet glasova protiv i uz 14 suzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu.

2.      Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu – žurni postupak

Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog  Zakona o izvršenju Proračuna razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

Uime Vlade Federacije nitko nije obrazlagao.

U raspravi su sudjelovali: Nasir Beganović i Elvir Karajbić.

Na Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna jedan amandman podnio je Klub zastupnika SDP-a (kojim se mijenja  članak 38.). Budući da ga Vlada nije prihvatila, a Klub od njega nije odustao, zastupnici su se očitovali o amandmanu, a koji nije usvojen (22 glasa za, pet glasova protiv i 40 suzdržanih glasova).

S 52 glasa za, jednim glasom protiv i uz 21 suzdržani glas, usvojen je  Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu.

3.  Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu, Financijski plan Fonda solidarnosti Federacije BiH za 2015. godinu, Financijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu

Financijski plan dostavila je Vlada Federacije BiH.

Materijale po ovoj točki dnevnoga reda razmatrala su mjerodavna radna tijela i dostavila izvješća.

U raspravi je sudjelovala Anela Šestić – Begović.

S 56 glasova za, bez glasova protiv i uz 20 suzdržanih glasova, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015.godinu.

S 56 glasova za, bez glasova protiv i uz 20 suzdržanih glasova, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o načinu izvršavanja Financijskoga plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu.

4.  Financijski plan Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu

Prijedlog Financijskoga plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Materijale po ovoj točki dnevnoga reda razmatrala su mjerodavna radna tijala i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 57 glasova za, jednim glasom protiv i uz 17 suzdržanih glasova, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu.

S 57 glasova za, pet glasova protiv i uz 15 suzdržanih glasova usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnoga zavoda za zapošljavanje za  2015. godinu.

5.  Financijski plan Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu

Prijedlog Financijskoga plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Materijale po ovoj točki dnevnoga reda razmatrala su mjerodavna radna tijеla i dostavila izvješća.

U raspravi nitko nije sudjelovao.

S 59 glasova za, jednim glasom protiv i uz 17 suzdržanih glasova, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

Predsjedatelj je zaključio rad 5. izvanredne sjednice u 22.05.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.