16. Lipanj. 2015.

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

2. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  utorak i srijedu,  16. i 17. lipnja 2015. godine, s početkom u 10 sati.

Za 2. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o čeku – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, predlagatelj: Klub zastupnika SBB-a – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između BiH i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta “Obnovljiva energija HE Vranduk” za realizaciju Projekta “Obnovljiva energija HE Vranduk”,
 8. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između BiH i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta “Električna distribucija BiH (2010-0562) – izgradnja sustava pametnih mjerenja u elektrodistribuciji”,
 9. Prijedlog odluke o alokaciji obveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvitak 535 – Projekt četiri ceste i most Musala na FBiH (s Informacijom o statusu kredita),
 10. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta energetske učinkovitosti,
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnoga odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin,
 12. Prijedlog Financijskoga plana – Proračuna FERK-a za 2015. godinu,
 13. Program javnih investicija FBiH 2015. – 2017. godine,
 14. Izvješće o dinamici Projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc br. 17 zaključno s 30.06.2014. godine koji se financira iz međunarodnog kredita EIB i EBRD, a koji je Vladi FBiH dostavilo Javno poduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar,
 15. Izvješće o radu i poslovanju JP EP HZHB d.d. Mostar, JP EP BiH d.d. Sarajevo i BH Gas d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu,
 16. Izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2013. godinu,
 17. Izvješće o radu Federalnoga pravobraniteljstva za 2013. godinu,
 18. a) Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2013. godinu,
  b) Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za  ljudska prava BiH za 2014. godinu,
 19. a) Izvješće o stanju u poljoprivredi u 2013. godini u FBiH (Zelenо izvješće),
  b) Izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće) u FBiH za 2014. godinu,
 20. Izvješće o implementaciji Programa razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH za razdoblje 2007. – 2011. godine,
 21. Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade FBiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija na saniranju posljedica saniranja prirodne nesreće u FBiH za razdoblje svibanj – kolovoz 2014. godine,
 22. Informacija o implementaciji projekata u FBiH za 2013. godinu,
 23. Informacija o ratnim potraživanjima,
 24. Izbori i imenovanja

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK