09. Listopad. 2015.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

8. Izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za petak, 09. listopada 2015. godine, sa početkom u  10 sati.

Za izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa – žurni postupak,
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2015. godinu – žurni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2015. godinu – žurni postupak,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje,
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluka o izvršavanju rebalansa Financijskog plana,
 11. Prijedlog odluke o alokaciji obveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvitak 535 – Projekt četiri ceste i most Musala na FBiH (sa Informacijom o statusu kredita),
 12. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc (Počitelj – Bijača),
 13. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta „Obnovljiva energija HE Vranduk“,
 14. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta energetske učinkovitosti,
 15. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta „Električna distribucija BiH (2010-0562) – izgradnja sustava pametnih mjerenja u elektrodistribuciji,
 16. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 17. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK