17. Studeni. 2015.

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

4. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  utorak i srijedu,  17. i 18. studenoga 2015. godine, s početkom u 10 sati.

Za 4. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom,
 2. Nacrt Zakona o hraniteljstvu u FBiH,
 3. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje od 01.01. do 01.06.2015. godine,
 4. Izvješće o radu Federalnoga pravobraniteljstva za 2014. godinu,
 5. Godišnje izvješće za 2014. godinu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH,
 6. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2014. godinu,
 7. Izvješće o dinamici Projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc br. 17 zaključno s 30.06.2014. godine koji se financira iz međunarodnog kredita EIB i EBRD,
 8. a)Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije obveznica
  b) Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije rizničarskih zapisa,
 9. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2014. godine,
 10. Dokument okvirnoga proračuna FBiH 2016. – 2018. godine,
 11. Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade FBiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija na saniranju posljedica prirodne nesreće u FBiH za razdoblje svibanj – kolovoz 2014. godine,
 12. Informacija o sigurnosti na području FBiH za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine,
 13. Usuglašavanje zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK