01. Prosinac. 2015.

Na temelju  članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

5. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za  utorak,  01. prosinca 2015. godine, s početkom u 10 sati.

Za 5. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Nacrt Proračuna FBiH za 2016. godinu,
  2. Nacrt zakona o izvršenju Proračuna FBiH za 2016. godinu,
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji,
  4. Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2015. godinu i Izvješće o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu s priloženim dokumentima,
  5. Izvješće o radu i poslovanju JP “Elektroprivrede HZ HB” d.d. Mostar za 2014. godinu,
  6. Usuglašavanje zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
  7. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK