09. Listopad. 2015.

Temeljem  članka 96. stavak 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

9. Izvanrednu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za           
petak, 09. listopada  2015. godine, s početkom u 16  sati.

Za  izvanrednu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za financiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići Blok 1-350 MW – Treća faza tenderskog postupka.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK