Vijesti

OSCE u Parlamentu FBiH: Kako do kvalitetnijih zakona

Ekspertni tim OSCE-a danas je u Parlamentu FBiH prezentirao svoju Procjenu zakonodavnog procesa u Bosni i Hercegovini. Prezentaciji je prisustvovao šef misije OSCE-a u BiH, Nj. E. Brian Aggeler, predsjedavajući oba doma Parlamenta FBiH Mirjana Marinković-Lepić i Tomislav Martinović te dio zastupnika i delegata.

OSCE-ova Procjena predstavlja analizu zakonodavnog okvira i praksi donošenja zakona u Bosni i Hercegovini kako bi se osigurala njihova usklađenost sa međunarodnim standardima ljudskih prava i demokratskog upravljanja.

Predsjedavajuća Marinković-Lepić tim povodom kaže: Ovo je tema itekako važna za sve nas prije svega radi podizanja efikasnosti i transparentnosti rada Parlamenta što se u konačnici odražava i na kvalitetu života građanki i građana.

Također, Parlament FBiH ima obavezu da uskladi niz zakona sa pravnom stečevinom Evropske unije, što podrazumijeva unapređivanje funkcionisanja rada Parlamenta, čemu će ova prezentacija nesumnjivo doprinijeti.“

Predsjedavajuća Marinković-Lepić zahvalila se Misiji OSCE-a na kontinuiranoj podršci i pomoći Bosni i Hercegovini te iskazala spremnost za nastavkom saradnje, pogotovo u cilju jačanja kapaciteta i unapređenja kvaliteta zakonodavnog procesa.