Vijesti

Posjeta učenika JU MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” iz Kladnja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

U okviru projekta ''Dani otvorenih vrata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine'' danas su Parlament Federacije posjetili učenici JU MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” iz Kladnja. Sa njima su razgovarali: Ajla Milišić – Pepić i Damir Mašić – zastupnici u Predstavničkom domu, te Kristina Petrović i Izen Hajdarević  - delegati u Domu naroda.

Ispred stručnih službi domova Parlamenta Federacije prisustvovali su: Almedina Bulić, Alma Varaki, Aida Hadžić Salkić, Mirsad Talić, Ivan Buda, Edita Rizvan i Vildana Kapetanović.

Cilj ove posjete jeste da se učenici upoznaju sa zakonodavnim procedurama kao i strukturom i načinom funkcionisanja Parlamenta Federacije BiH,  te u konačnici da ih se motiviše da učestvuju u izbornim procesima.

Učenici su postavljali pitanja iz oblasti rada i funkcionisanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i njegovog značaja u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine, te su aktivno učestvovali u diskusiji sa parlamentarcima

 

FOTOGALERIJA