Organizacija doma

Rukovodstvo

PREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA

Mirsad Zaimović, predsjedavajući

Tel: 033/ 263-585

Fax: 033/ 223-623

E-mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

E-mail: mirsad.zaimovic@parlamentfbih.gov.ba

 

POTPREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA

Mladen Bošković, potpredsjedavajući

Tel: 033/ 225-321; 033/ 226-655

Fax: 033/ 203-232

E-mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

 

SEKRETAR PREDSTAVNIČKOG DOMA

Ivan Miličević

Tel: 033/ 209-720

Fax: 033/ 203-232

E-mail: ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba,

E-mail: ured.tajnika@parlamentfbih.gov.ba