Organizacija doma

Zastupnici

SPISAK POSLANIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Stranka demokratske akcije BiH
Fotogafija Ime i prezime E-mail Dokumenti
Abdić Hamdija hamdija.abdic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Begić Samira samira.begic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Dacić Tašo taso.dacic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Čomor Eldar eldar.comor@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Majra Dautbegović majra.dautbegovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Efendić Adnan adnan.efendic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Gadžić Rahim rahim.gadzic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Galijašević Miralem miralem.galijasevic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Hodžić Dženana dzenana.hodzic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Ibrišimović Jasminka jasminka.ibrisimovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Jukanović Enver enver.jukanovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Kaknjo Suad suad.kaknjo@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Kamber Asim asim.kamber@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Kaplan Salmir salmir.kaplan@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Kokić-Hinović Adisa adisa.kokic-hinovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Mahmutbegović Melika melika.mahmutbegovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Mašović Amor amor.masovic@parlamentfbih.gov.ba
Mazić Edita edita.mazic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Mušić Zijat zijat.music@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Osmanović Ismet ismet.osmanovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Makić Bajro bajro.makic@parlamentfbih.gov.ba
Pojskić Belma belma.pojskic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Rošić Husein husein.rosic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Zaimović Mirsad mirsad.zaimovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Zildžić Salko salko.zildzic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Zejćirović Samila samila.zejcirovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Zuko Kenela kenela.zuko@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Savez za bolju budućnost BiH - Fahrudin Radončić
Pokret demokratske akcije Bosne i Hercegovine (PDA BiH)
Fotogafija Ime i prezime E-mail Dokumenti
Husić Azmir azmir.husic@parlamentfbih.gov.ba
Pirić Elzina elzina.piric@parlamentfbih.gov.ba
Topčagić Husein husein.topcagic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Hrvatsko zajedništvo HDZ 1990 – HSP BiH - HNL
Fotogafija Ime i prezime E-mail Dokumenti
Faletar Luka luka.faletar@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Krišto Boro boro.kristo@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Narodni Evropski Savez Bosne i Hercegovine
Laburistička stranka BiH
Fotogafija Ime i prezime E-mail Dokumenti
Đogić Elma elma.dogic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton