23.06.2017.

RADIONICA U OKVIRU TWINNING LIGHT PROJEKTA PODRŽANOG OD EVROPSKE UNIJE: Jačanje parlamentarnih kapaciteta radi ubrzanja evropskog puta Bosne i Hercegovine (BiH) u Evropsku uniju (EU)