19.07.2017.

Održan Okrugli stol o temi „Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječjeg doplatka u Federaciji BiH“