29.09.2017.

Delegacija Odbora za međunarodne odnose Doma lordova Britanskog parlamenta s delegacijom zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH