09.10.2017.

Predsjedavajući Mušić sa rukovodstvom Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine