16.10.2017.

Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH u posjeti JP EPBiH