06.06.2018.

Predsjedavajući Mušić sa predstavnicima Udruženja poslodavaca F BiH