24.06.2019.

3. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH