13.11.2012.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Fehim Škaljić razgovarao sa predstavnicima penzionisanih vojnika OSBiH