20.11.2012.

Održana Javna saslušanja sa revidiranim budžetskim korisnicima o očitovanjima na revizorske izvještaje za 2011.godinu