27.11.2012.

Fehim Škaljić razgovarao sa predstavnicima Ureda Ambasade Ukrajine u Sarajevu