28.11.2012.

Predsjedavajući Predstavničkog doma razgovarao sa delegacijom Kosova koju su predstavljali predstavnici medija i civilnog društva sa Kosova