30.11.2012.

Sa 17. sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH