06.12.2012.

Predsjedavajući Škaljić susreo se sa delegacijom NDI-a