11.09.2013.

Sa 22. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH