08.10.2013.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Fehim Škaljić učestvovao u radu 6. Konferencije predsjedavajućih parlamenata zemalja zapadnog Balkana