04. новембар. 2021.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ: Нацрт Закона о измјени и допуни Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном развоју

Наглашавамо чињеницу да се ради о законском рјешењу од друштвеног значаја, а уједно и представља усклађивање са постојећим Законом о пољопривреди („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 88/07, 4/10 и 7/13) стога позивамо све заинтересоване да присуствују јавној расправи.

Јавна расправа ће се одржати у Амфитеатру Парламента Федерације БиХ (Сарајево, ул. Хамдије Крешевљаковића бр. 3).

Своје коментаре, сугестије, приједлоге и примједбе на текст Нацрта овог закона можете упутити на е-маил адресу: aida.pokrklic@parlamentfbih.gov.ba.

Такође Вас молимо да потврдите Ваш долазак на јавну расправу на број телефона: 033/220-584 или на е-маил адресу: aida.pokrklic@parlamentfbih.gov.ba до 12.11.2021. године.