Парламентарна комисија одговорна за ревизију Парламента Федерације БиХ

ПРЕДСЈЕДНИК

 

ЗАМЈЕНИК

 

ЧЛАНОВИ

Из Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине:

 -                    

Из Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине:


 

КОНТАКТ

Сeкрeтaр Парламентарне
комисије одговорне за
ревизију Парламента
Федерације БиХ

 


 

Нaдлeжнoст

Сjeдницe

Oстaлe aктивнoсти

Фото галерија