20. јун. 2018.

30. Ванредна сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ

На основу члана 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А M

30. ванредну сједницу  Представничког дома Парламента Федерације БиХ, сриједу 20. јуна 2018. године са почетком у 10 сати.

За  30. ванредну сједницу предлажем слиједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Приједлог Закона о измјени и допуни Закона о плаћама и другим накнадама судија и тужилаца у ФБиХ – скраћени поступак,
 2. Приједлог Закона о ветеринарско – медицинским производима,
 3. Приједлог Закона о мирном рјешавању радних спорова,
 4. Приједлог Закона о лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом,
 5. Нацрт Закона о Уставном суду ФБиХ,
 6. Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о преивредним друштвима,
 7. Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у ФБиХ,
 8. Нацрт Закона о електронском потпису у ФБиХ,
 9. Нацрт Закона о заштити пријавилаца корупције у ФБиХ,
 10. Нацрт Закона о заступању  у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању,
 11. Избори и именовања.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.


С поштовањем,

П0РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Един Мушић