19. јун. 2019.

1. радна- Конституирајућа сједница Комисије за избор и именовање Представничког дома Парламента Федерације БиХ

У складу са чланом 49. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине  сазивам  Прву радну-Конституирајућу сједницу  Комисије  за избор и именовање Представничког дома Парламента Федерације БиХ за понедјељак, 24.06.2019. године, са почетком рада у 11.30  часова.     

 

За сједницу предлажем сљедећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.Конституисање Комисије;

2. Приједлог одлуке о саставу Комисије за европске интеграције Представничког

      дома   Парламента Федерације БиХ;

3. Приједлог одлуке о   разрјешењу  и избору  предсједника, замјеника редсједника

     и  појединих чланова  у одређеним  радним тијелима Представничког дома;

4. Текућа питања.

 

Сједница ће бити одржана  у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, Хамдије Крешевљаковића број 3, сала 103/I.

 

 

 

                                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                     др Младен Бошковић, с.р.